civil liability insurance

civil liability insurance
civilinės atsakomybės draudimas statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Asmens turtinių interesų, atsirandančių iš galimos civilinės atsakomybės už nukentėjusiam trečiajam asmeniui ir (ar) jo turtui padarytą žalą, draudimas, kai draudiko mokamos draudimo išmokos dydis priklauso nuo nuostolių, kuriuos apdraustasis privalo atlyginti nukentėjusiam trečiajam asmeniui už padarytą žalą, dydžio, tačiau neviršija draudimo sumos, jeigu ji nustatoma draudimo sutartyje. atitikmenys: angl. civil liability insurance šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 35, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 67, 76, 77, 78, 79¹, 80, 82, 88, 89, 91, 96, 100, 102, 111, 115, 119, 122, 147, 169, 181, 186, 190, 192, 193, 197, 198, 200, 201, 202, 205, 206, 208, 209, 210, 214, 228 straipsnių pakeitimo ir papildymo, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo II¹ skyriumi, 125¹, 229¹ ir 232 straipsniais ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 125-5092)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Liability insurance — is a part of the general insurance system of risk financing. Originally, individuals or companies that faced a common peril , formed a group and created a self help fund out of which to pay compensation should any member incur loss. The modern… …   Wikipedia

  • liability insurance — n: insurance against loss resulting from civil liability for injury or damage to the persons or property of others see also comprehensive general liability insurance Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

  • Professional liability insurance — (PLI), also called professional indemnity insurance (PII) but more commonly known as errors omissions (E O) in the US, is a form of liability insurance that helps protect professional advice and service providing individuals and companies from… …   Wikipedia

  • Directors and officers liability insurance — (often called D O) is liability insurance payable to the directors and officers of a company, or to the organization(s) itself, to cover damages or defense costs in the event they suffer such losses as a result of a lawsuit for alleged wrongful… …   Wikipedia

  • Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage — Background In September 1997, many of the world s governments took a significant step forward in improving the liability regime for nuclear damage. At a Diplomatic Conference at International Atomic Energy Agency (IAEA) Headquarters in Vienna, 8… …   Wikipedia

  • contract on frontier Compulsory Insurance Against Civil Liability in Respect of the Use of Motor Vehicles — pasienio transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, sudaroma, kai ketinama …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vehicle covered by Compulsory Insurance Against Civil Liability in Respect of the Use of Motor Vehicles — transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausta transporto priemonė statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Transporto priemonė, kuriai galioja transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • standard contract on Compulsory Insurance Against Civil Liability in Respect of the Use of Motor Vehicles — įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, sudaroma, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • provider of Compulsory Insurance Against Civil Liability in Respect of the Use of Motor Vehicles — transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudikas statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Asmuo (Lietuvos Respublikos draudimo įmonė, kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonė, įgyvendinanti įsisteigimo teisę ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • policy holder of the Compulsory Insurance Against Civil Liability in Respect of the Use of Motor Vehicles — transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudėjas statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą atsakingas už transporto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”